ТУПАРЕВ ТЕХНОЛОДЖИС

Зелени Идеи

Зелени Идеи

За Тупарев Технолоджис грижата за околната среда означава много. Грижа ни е за нашия въглероден отпечатък, качеството на въздуха, водата и почвата, грижа ни е за опазването на местообитанията. Макар да знаем, че не можем сами да се справим с тези предизвикателства в глобален мащаб, ние вярваме, че всеки от нас, като индивид, може да допринесе значително за положително развитие в тази посока. Нашите специализирани познания относно възобновяема енергия, пермакултура, и стопанисване на отпадъците ни дават увереност по темата.

В последно време сме стартирали няколко проекта:

  • производство на вермикомпост
  • пермакултурно проучване и управление
  • управление на отпадъците